Konečne niekto pochopil situáciu a v podstate posunul termín povinného používania ekasy od 1.1.2020. Je nutné ale splniť jednu podmienku – musíte mať z finančnej správy údaje pre ekasu do 30.6.2019. Nepotrebujete mať záväznú objednávku na inštaláciu ekasy ako to bolo v pôvodnom návrhu. Schválené znenie zákona nájdete TU.

 Kompletné portfólio – VRP, Ekasa pokladne a Ekasa tlačiarne nájdete TU.

Vážení obchodní partneri,

Dňa 4. decembra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc. Informácie už boli publikované na internete a aj v médiach, často krát sú ale neprehľadné a preto sme sa rozhodli na tejto stránke upresniť niektoré informácie.

O čo ide? Všetky elektronické pokladnice budú cez internet odosielať dáta na Finančnú správu Slovenskej republiky. Preto je nutné pokladnice upraviť tak aby vedeli komunikovať s Finančnou správou podľa požiadaviek a zároveň musia byť pripojené na internet. Viac o zákone nájdete na https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6975 . Informácie priamo na finančnej správe nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa .

Čo je rozdiel oproti súčasnému stavu? Momentálne sa dáta uchovávajú len v pokladnici. Nepripájajú sa na internet, neposielajú žiadne dáta.

Je možné upraviť všetky pokladnice? Upraviť je možné nasledovné pokladnice.

Euro – 50
Euro – 150
Euro – 100
Euro – 200 s tlačiarňou MLT 289
Euro – 2100
Efox – T Elcom

Kedy musím mať pokladnicu upravenú? Ak máte starú pokladnicu musíte ju upraviť do 1.7.2019. Možnosť používať pokladnicu v novom systéme je už ale od 1.4.2019. Ak budete kupovať novú pokladnicu tak po 1.4.2019 už nemôže byť uvedená do prevádzky pokladnica bez online pripojenia.

Kedy môžem upraviť pokladnicu? Kedykoľvek po 1.4.2019. Keďže ide o veľké množstvo pokladníc a termíny sa blížia je vhodné už teraz naplánovať upgrade na konkrétny termín. Termín si po dohode môžete rezervovať na našej emailovej adrese servis@pvs.sk . Na túto adresu môžete zároveň zasielať aj vaše prípadné otázky.

Aká bude cena? Cena sa skladá z ceny upgrade balíčka ktorý obsahuje všetky hardwarové komponenty potrebné na úpravu pokladnice, ceny práce, prípadného napojenia na internet a prípadného upgradu programového vybavenia. Ponuku vám vieme upresniť po konzultácii s vami.

Potrebujem registráciu na finančnej správe? K uvedeniu do prevádzky potrebujete registráciu na finančnej správe – postup nájdete TU.

Slovensko – ako sa to robí u nás – prečítajte si veľmi trefnú debatu o eKase.