PVS Computer, s.r.o.

Adresa: Vajanského 30, 080 01 Prešov, Slovakia

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka: 13103/P

email: mail

telefón: +421 51 75 99 220, 75 99 221

web: www.pvs.sk

Otváracie hodiny:

pondelok-piatok:- 9.00 – 17.30

sobota a nedeľa – zatvorené

Kontaktovať nás možete aj pomocou tohoto formulára: